Фінасова звітність ТОВ “КУА “Авантаж Капітал Менеджмент” за 2017 рік

Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Форма 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Форма 4 Звіт про власний капітал за 2017 р.

Примітки до фінансової звітності за 2017 р.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 р.

 

Фінасова звітність ТОВ “КУА “Авантаж Капітал Менеджмент” за 2016 рік

Звіт незалежного аудитра щодо річної фінансової звітності за 2016 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Форма№4 Звіт про власний капітал за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік